Story Landing Story Landing

Liên hệ

BECM

Văn phòng thiết kế xây dựng

Address: Tầng 6, 273 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Mail: contact@be-cm.com

Điện thoại: +84 (0)789 158 868 /  0033 (0)1 84 73 05 46 (Điện thoại quốc tế)

Giờ làm việc: 9 a.m. to 12 p.m. – 1 p.m. to 6 p.m.

Văn phòng đại diện ở Paris: 5, Place Félix Eboué 75012 PARIS